FCI noteikumi

FCI Adžiliti noteikumi (angļu val.) no 01.01.2012.
FCI Adžiliti noteikumi (latviešu val.) no 01.01.2012.


LKF Nolikums par adžiliti sporta veidu.

Latvijas nacionālās komandas atlases kritēriji Pasaules čempionātam adžilitī uz 2017.g.
Latvijas nacionālās komandas atlases kritēriji Pasaules čempionātam adžilitī no 01.06.2017. uz 2018.g.

Titula “Latvijas adžiliti čempions” piešķiršanas kārtība.

Tituls “Latvijas adžiliti čempions” tiek piešķirts sunim, kurš Latvijā oficiālu adžiliti sacensību augstākajā klasē (A3) trīs reizes uzvarējis adžiliti trasēs (viena no tām var būt džampinga trase) vismaz divu dažādu tiesnešu vērtējumā (soda punktu skaits vienā trasē var būt ne lielāks par 0,99, divas trases obligāti jāveic bez soda punktiem). Suņa eksterjera izstāžu novērtējumam jābūt ne zemākam par “labi” un tam jābūt saņemtam pēc viena gada vecuma sasniegšanas.

Sunim, kuram jau ir adžiliti čempiona tituls kādā no FCI dalībvalstīm, titula “Latvijas adžiliti čempions” saņemšanai pietiek divas reizes uzvarēt augstākajā klasē (A3) adžiliti trasēs bez soda punktiem (soda punktu skaits 0) oficiālās sacensībās Latvijā, vai vienu reizi uzvarēt adžiliti un džampinga trašu kopsummā bez soda punktiem (soda punktu skaits 0) oficiālajās starptautiskajās adžiliti CACIAG sacensībās Latvijā.

Lai noformētu Latvijas adžiliti čempiona titulu pretendents aizpilda noteiktas formas iesniegumu un iesniedz sekojošu dokumentu kopijas:
- izstāžu apraksta lapu ar novērtējumu
- ciltsrakstu kopiju
- kvīti vai citu maksājuma apliecinājumu par titula apmaksu (Latvijas sportistiem 7,- EUR bez rozetes; 10,- EUR ar rozeti, ārvalstu sportistiem 25,- EUR bez rozetes, 30,- EUR ar rozeti).
Mācību komisija divu nedēļu laikā pēc dokumentu iesniegšanas apstiprina, ka pretendentam ir iespējams piešķirt titulu un dod rīkojumu LKF birojam sagatavot diplomu un rozeti.