Nolikums


Gada AKTĪVĀKAIS adžiliti pāris Latvijā

Titulu „Gada aktīvākais adžiliti pāris” var saņemt jebkurš hendleris ar suni, kam ir vai nav FCI ciltsraksti, taču hendlerim obligāti ir jābūt biedram kādā no LKF klubiem.
Rezultāti tiek ņemti vērā kalendārajā gadā no 01.janvāra – 31.decembrim.

Gada aktīvākā adžiliti pāra titulam var pretendēt visi suņi, kuri piedalās sacensībās oficiālajā klasē (A1,A2,A3 klasē), jebkurā kategorijā: Small, Medium, Large. Rezultāti tiek skaitīti katram pārim (suns+hendleris) atsevišķi. Ja ar vienu suni skrien divi vai vairāki hendleri, tad rezultāts tiek skaitīts katram pārim atsevišķi.

Tiek summēti visu oficiālo sacensību rezultāti (arī OPEN un Komandu trašu rezultāti), kur piedalās Latvijas sportisti, sākot no kalendārā gada sākuma līdz gada beigām. Atbilstoši rezultātam tiek piešķirti punkti, kas summējas visa gada garumā.

Tiek ņemti vērā visi rezultāti ar rezultatīvu trasi. Rezultatīva trase ir trase ar rezultātu no 0 līdz ∞ soda punktiem.
Par vietu tiek piešķirti punkti:
1. vieta – 6 punkti,
2. vieta – 5 punkti,
3. vieta – 4 punkti,
4. vieta – 3 punkti,
5. vieta – 2 punkti,
6. vieta un zemāk – 1 punkts.

Ja suņa rezultāts ir 0, tad pie pamata punktiem tiek pievienoti papildus 12 punkti par adžiliti trasi un 10 punkti par džampinga trasi.

Papildus punkti tiek piešķirti par dalībnieku skaitu:
10 - 15 dalībnieki – 1 punkts
16 - 25 dalībnieki – 2 punkti
Virs 25 dalībniekiem – 3 punkti

Papildus punkti tiek piešķirti par CACIAG sertifikātu – 5 punkti un Rezerves CACIAg sertifikātu – 3 punkti.

Punkti netiek piešķirti, ja suns trasē tika diskvalificēts.

Apbalvots tiek viens aktīvākais adžiliti pāris katrā augstuma kategorijā (Small, Medium, Large) pēc saņemtā punktu skaita. Gadījumā, ja divi vai vairāki pāri iegūst vienādu punktu skaitu, tiek apbalvoti visi šie pāri.

Sacensību rezultāti un tekošais reitings (punktu skaits, trašu skaits, koeficents) tiek publicēti mājas lapā www.agility.lv


Gada LABĀKAIS adžiliti pāris Latvijā

Titulu „Gada labākais adžiliti pāris” var saņemt jebkurš hendleris ar suni, kam ir vai nav FCI ciltsraksti, taču hendlerim obligāti ir jābūt biedram kādā no LKF klubiem.
Rezultāti tiek ņemti vērā kalendārajā gadā no 01.janvāra – 31.decembrim.

Gada labākā adžiliti pāra titulam var pretendēt visi suņi, kuri piedalās sacensībās oficiālajā klasē (A1,A2,A3 klasē), jebkurā kategorijā: Small, Medium, Large. Rezultāti tiek skaitīti katram pārim (suns+hendleris) atsevišķi. Ja ar vienu suni skrien divi vai vairāki hendleri, tad rezultāts tiek skaitīts katram pārim atsevišķi.

Tiek summēti visu oficiālo sacensību rezultāti (arī OPEN un Komandu trašu rezultāti), kur piedalās Latvijas sportisti, sākot no kalendārā gada sākuma līdz gada beigām. Atbilstoši rezultātam tiek piešķirti punkti, kas summējas visa gada garumā.
Punkti tiek skaitīti saskaņā ar nolikumu „Gada aktīvākais adžiliti pāris Latvijā”. Katra pāra savāktie punkti tiek dalīti ar pāra noskrieto trašu daudzumu gada laikā.
Lielākais iegūtais koeficients nosaka uzvarētāju „Gada labākais adžiliti pāris”.
Lai pretendētu uz šo titulu pārim gada laikā ir jānoskrien ne mazāk kā 20 trases.

Apbalvoti tiek trīs labākie adžiliti pāri katrā augstuma kategorijā (Small, Medium, Large) pēc augstākā iegūtā koeficienta.

Sacensību rezultāti un tekošais reitings (punktu skaits, trašu skaits, koeficents) tiek publicēti mājas lapā www.agility.lv