Atlase uz AWC

LKF pārstāvis FCI Adžiliti komisijā – Solvita Možeika

Latvijas nacionālās komandas atlases kritēriji Pasaules čempionātam Adžilitī (uz 2017.g.) -
nolikums.docx
Latvijas nacionālās komandas atlases kritēriji Pasaules čempionātam Adžilitī (uz 2018.g.) -
nolikums.docx

LV atlase AWC 2017 (06.03.2017.).xlsx

Ārvalstu rezultātus atlasei uz adžiliti pasaules čempionātu sūtīt uz epastiem:
awcatlase@gmail.com - galvenais epasts
cafrfox@balticom.lv - kontrolepasts
Rezultātus sūtīt ne vēlāk, ka mēnesi pēc sacensībām. Tekošā gada maija mēneša sacensību rezultātus nosūta ne vēlāk kā līdz tekošā gada 07. jūnijam.

Atlasē (reitingā) piedalās visi suņi no 18 mēnešu vecuma ar FCI ciltsrakstiem, kas piedalās sacensībās A2 un A3 līmenī.
Atlase notiek laika posmā no tekošā gada 01. jūnija līdz nākošā gada 31. maijam.
Kopumā reitingā tiek skaitīti katra pāra 10 labākie trašu rezultāti, no kuriem vismaz 7 jābūt adžiliti trasēm un pārējās var būt (bet ne obligāti) džampinga trases. Kandidātam uz nacionālo atlasi jāuzrada rezultāts vismaz 7 adžiliti trasēs.
Latvijas nacionālas komandas dalībniekam rakstiski jāapstiprina sava dalība vai atteikums līdz tekošā gadā 10.jūnijam.

Iesnieguma paraugs.docx